013 – 26 lipca 2017

Dzień 13 – Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Wszystko co dobre, kończy się zdecydowanie za szybko. Ale mimo to, każdy z nas uczestników przez ostatnie dwa tygodnie zgromadził ogromny plecak wrażeń, emocji i dobrych nawyków. Dlatego Kapitan na ostatni, trzynasty dzień rekolekcji dał nam zadanie do napisania pt. Mój rejs po Jeziorze Galilejskim.

Do południa wybraliśmy się na spacer przez Chłapowo, aby uzupełnić niedobory pamiątek i pocztówek dla wszystkich, którym takowe obiecaliśmy przywieźć. Z kolei czas po obiedzie upłynął nam na przygotowaniu do wieczornej kończącej nasz wyjazd uroczystej Mszy Św. oraz wymyśleniu kreatywnego sposobu podziękowania animatorom i moderatorom. Każda grupa dostała w przydziale innego animatora, który miał ich wesprzeć w tych działaniach.

Na Mszy Św. spotkaliśmy się ok. 20.00 i dziękowaliśmy Panu za wszystko, co nas spotkało, za każdą osobę, za wszystkie przeżycia i dobre chwile. Po powrocie przyszedł czas wzruszających podziękowań, piosenek, rymowanek i laurek. Zapamiętamy to na pewno na długi czas.

Cisza nocna opóźniła się bardzo, ale któż miał serce iść spać zaraz po 22. Jutro na odespanie będzie aż 11 h w autobusie. Damy radę!

Pozdrawiamy,
RYBACY Z CHŁAPOWA.